Menu Zamknij

Tag: Non-Human Persons

Non-Human Persons – No Fear

W zeszłym roku war­szaw­ski duet Fuka Lata prze­niósł się do Berlina. Tam naro­dził się sio­strza­ny pro­jekt Non-Human Persons w tym samym skła­dzie. Jeszcze przed pre­mie­rą debiu­tanc­kiej pły­ty arty­ści ze swo­imi wystę­pa­mi moc­no weszli w noc­ną tkan­kę sto­li­cy Niemiec.