Menu Zamknij

Tag: The Very Polish Cut-Outs

Pejzaż – Ostatni dzień lata

Bartosz Kruczyński to czło­nek duetu Ptaki, któ­ry w 2015 r. wydał wspa­nia­ły album „Przelot”. Doniosłość tam­tej pły­ty nie pole­ga­ła na tech­nicz­nej spraw­no­ści sam­plo­wa­nia, lecz na tym, że arty­ści połą­czy­li sta­rą pol­ską muzy­kę roz­ryw­ko­wą ze współ­cze­sny­mi ryt­ma­mi i sty­la­mi, od house’u po trip-hop.