Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #14 w Radiu Kapitał: To musi być uczucie

Nie zro­bi­łem żad­ne­go pod­su­mo­wa­nia poprzed­nie­go roku, bo myślę, że nada­wa­na raz na czte­ry tygo­dnie audy­cja nie nada­je się do tego. Ale mam jed­ną nową piosenkę.

Za to jak co mie­siąc zro­bi­łem za pomo­cą pio­se­nek pod­su­mo­wa­nie moje­go życia, tak jak robią to każ­da didżej­ka i każ­dy pro­wa­dzą­cy w każ­dym pro­gra­mie. Dzień po dniu. Chciałbym być taki jak Anna McClellan na tym zdję­ciu obok (zro­bił je Jccwa Faya, foto­graf z Omaha, jej rodzin­ne­go mia­sta). Jeśli cho­dzi o treść pro­gra­mu, pomysł na tę treść, to pra­gną­łem nadać pio­sen­ki o uczu­ciach czy też o tym, jak o tych uczu­ciach da się śpie­wać czy mówić.

Czyli pio­sen­ki o uczu­ciach, nadzie­jach i tęsk­no­tach, raczej sta­re niż nowe. Poza tym pew­nie nie­wie­le je łączy – są z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów. Psim swę­dem wdar­ła się jed­na o Nowym Roku. Mam nadzie­ję, że to jest wspa­nia­ły począ­tek, tak jak wspa­nia­łym począt­kiem New Order było nagra­nie przez nich ostat­niej pio­sen­ki Joy Division, ostat­niej napi­sa­nej przez Iana Curtisa, któ­re­go 40-lecie śmier­ci wypa­dło na rok 2020.

Moje pod­su­mo­wa­nie moje­go roku w muzy­ce mam nadzie­ję wkrótce.

Lista utwo­rów z audycji:

  1. New Order „Ceremony” (1981)
  2. Anna McClellan „Pace of the Universe” (2020)
  3. Yo La Tengo „Tom Courtenay” (1995)
  4. Happy Pills „Misfit” (1998)
  5. Gladys Knight & The Pips „The Way We Were” (1974)
  6. Pustki „Tchu mi brak” (2006)
  7. Nick Cave & The Bad Seeds „Brompton Oratory” (1997)
  8. Leonard Cohen „Famous Blue Raincoat” (1971)
  9. MIR „Szarej mary­nar­ki” (2009)
  10. LCD Soundsystem „American Dream” (2017)

Odsłuch:

Podobne wpisy

1 komentarz

Leave a Reply