Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #21 w Radiu Kapitał: Trzy piosenki

Tylko trzy pio­sen­ki tym razem, ale za to dłu­gie, dobre i każ­da z solid­ną histo­rią. Zapraszam do odsłuchu.

Po jed­no­ra­zo­wych waka­cjach od radio­na­da­wa­nia „Ktoś ruszał moje pły­ty” wró­ci­ło w posta­ci audy­cji pre­zen­tu­ją­cej bez dłuż­sze­go komen­ta­rza trzy wspa­nia­łe, bar­dzo dłu­gie utwo­ry. Akurat star­czy­ło na godzi­nę. Na play­li­ście były:

  1. Fela Kuti and the Africa 70 – Coffin for Head of State
  2. Nina Simone – My Sweet Lord / Today Is a Killer
  3. Czesław Niemen – Bema pamię­ci żałob­ny rapsod

Skorzystam z oka­zji, żeby pole­cić moje tek­sty z „GW” o tych utwo­rach. Tu są odpo­wied­nio: FELA>, NINA>, CZESŁAW>.

Podobne wpisy

Leave a Reply