Menu Zamknij

Tag: 1000Hz

Tonga Boys – Vindodo

To już dru­ga pły­ta Tonga Boys wyda­na w pol­skiej fir­mie 1000Hz, któ­ra pre­zen­tu­je nagra­nia nie­za­leż­nych muzy­ków z Afryki. Zespół pro­po­nu­je coś mię­dzy muzy­ką tra­dy­cyj­ną ludu Tonga a współ­cze­snym klu­bo­wym popem.