Menu Zamknij

Tag: 2011

Cuba de Zoo – Rozkaz

Czy to jakaś sta­ra pły­ta Much porzu­co­na w poło­wie nagrań? Od razu sły­chać, po jakiej fali sur­fu­je Cuba de Zoo – czy dobrze, że to sły­chać, oce­nią słu­cha­cze, na razie wyglą­da na to, że się podo­ba. Ja mogę dodać, że bio­rąc pod uwa­gę popu­lar­ność Much, taka sty­li­za­cja wyda­je się przeterminowana.