Menu Zamknij

Tag: 2014

Maximo Park – Too Much Information

Walentynka z dale­kiej pół­no­cy. Dawno, daw­no temu, za sied­mio­ma góra­mi i sied­mio­ma morza­mi wysy­pa­ło się mnó­stwo gita­ro­wych zespo­łów*. To było z dzie­sięć lat temu w Anglii, a jeśli Manchester jest na pół­noc od Londynu, to Newcastle (stam­tąd pocho­dzą Maximo Park) jest bie­gu­nem pół­noc­nym. Dalej tyl­ko Szkocja.