Menu Zamknij

Tag: 2016

Gaba Kulka – Kruche

Mało kto popie­ra talent taką pra­cą jak ona. 36-let­nia Kulka wszyst­ko dopi­na na ostat­ni guzik: od kom­po­zy­cji po pro­duk­cję. Dlatego po cichu liczy­łem na to, że się­gnie po coś z reper­tu­aru Davida Bowiego. Kto, jak nie ona?

Wilco – Shmilco

Rok minął od pły­ty „Star Wars”, któ­rą zespół Jeffa Tweedy’ego, jak to się brzyd­ko mówi, odświe­żył for­mu­łę. Tamten album zawie­rał pio­sen­ki krót­kie i zadzior­ne, a country’owo-jazzową melan­cho­lię zespo­łu z Chicago przy­ćmił rock.

Cass McCombs – Mangy Love

Ostatnio Cass McCombs nie zro­bił jed­ne­go fał­szy­we­go kro­ku. Wszystko, co nagra, zda­je się wcią­ga­ją­ce i sty­lo­we. Na swej ósmej pły­cie miesz­ka­ją­cy w Nowym Jorku Kalifornijczyk zatrud­nił aż 21 muzy­ków i zna­lazł się bli­sko popu, choć 13 lat po debiu­cie kan­ty pio­se­nek McCombsa i tak natu­ral­nie się wygładziły.