Menu Zamknij

Tag: 2017

Happysad – Ciało obce

Od Happysad powin­na się wresz­cie odkle­ić ety­kiet­ka roc­ko­wych har­ce­rzy, tych od haseł­ka „miłość to nie plu­szo­wy miś” z ich daw­ne­go prze­bo­ju. Grupa doj­rza­ła muzycz­nie, a Kuba Kawalec odważ­nie wcho­dzi w rewi­ry Marii Peszek.

L.A.S. – Mieszany

Znakomite kom­po­zy­cje w muzy­ce pop to coś, cze­go na pol­skiej sce­nie wciąż jest za mało. „Mieszanego” słu­cha się z przy­jem­no­ścią. Szkoda tyl­ko, że do pozio­mu muzy­ki nie dostro­iły się tek­sty piosenek.