Menu Zamknij

Tag: 2017

Björk – Utopia

Nie ma powro­tu do pio­sen­ko­wej Björk z lat 90. Na „Utopii” usły­szy­my har­fę, flet, elek­tro­nicz­ne ryt­my i nie­wie­le wyra­zi­stych melo­dii. Jednak po mrocz­nej „Vulnicurze” nowy album przy­no­si ulgę i odrodzenie.