Menu Zamknij

Tag: 2018

Squid – Waves EP

O swo­jej twór­czo­ści piszą tak, jak­by była nie­słu­chal­na: muzy­ka fil­mo­wa, trans­cen­den­cja, hip­no­tycz­ność. Tymczasem Squid robią muzy­kę bar­dzo przy­stęp­ną, „jadal­ną”, a jed­nak inną. To powód do chwały.