Menu Zamknij

Tag: Antena Krzyku

19 Wiosen – Cinema natura

Wszystko się zmieniło/ tyl­ko nie­bo zawsze sza­re” – śpie­wa Marcin Pryt w „Solarisie urbi­no”, może naj­czy­tel­niej odda­ją­cym daw­ne 19 Wiosen. Na pierw­szym pla­nie są tu archa­icz­ne kla­wi­sze Grzegorza Fajngolda i głos Pryta, któ­ry śpie­wa o nie­bie, mie­ście, ruchu, tech­ni­ce, lata­niu i człowieku.

Coldair – Far South

Kilka lat temu na Zachodzie fre­ak folk był rewe­la­cją, u nas też powsta­ło parę płyt w tej kon­wen­cji. Coldair to jesz­cze „mniej­szy” zespół niż wro­cław­ski duet Indigo Tree – na wszyst­kich instru­men­tach gra jeden człowiek.