Menu Zamknij

Tag: Art 2 Music

Oxford Drama – Songs

Trzy lata minę­ły od debiu­tanc­kiej pły­ty Oxford Drama. „In Awe” wyda­ła ofi­cy­na Brennnessel pro­wa­dzo­na przez muzy­ków z zespo­łu Kamp!. Teraz Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka mają po 25 lat i wła­śnie uka­zał się ich dru­gi album.