Menu Zamknij

Tag: Artur Maćkowiak

Tropy – Eight Pieces

Wspólna pły­ta dwóch muzy­ków z bar­dzo waż­ne­go dla pol­skiej sce­ny nie­za­leż­nej Something Like Elvis. W latach 90. ten wyro­sły z nur­tu noise­’o­we­go, post­hard­co­re­’o­we­go kwin­tet gości w tramp­kach miał nie­sły­cha­ną ener­gię, zmysł do inno­wa­cji i świet­ne piosenki.