Menu Zamknij

Tag: Barcode

Igor Boxx – Dream Logic

Igor Boxx, doce­nio­ny już lata temu jako czło­nek feno­me­nal­ne­go duetu Skalpel, wydał wła­śnie trze­cią solo­wą pły­tę. Ostatnim razem wro­cław­ski arty­sta wybrał temat ostat­nich dni oblę­żo­nej Twierdzy Breslau. Teraz chciał dać coś lżej­sze­go, instynk­tow­ne­go, nie­zwią­za­ne­go żad­ną logiką.