Menu Zamknij

Tag: Bella Union

The Flaming Lips – With A Little Help From My Fwends

Beatlesowska „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” od lat zbie­ra (np. od „Rolling Stone’a”) tytu­ły pły­ty wszech cza­sów. Nie potrze­bu­je prze­ró­bek ani wydo­by­wa­nia jej z zapo­mnie­nia, w któ­rym nie jest. Takie drob­nost­ki nigdy nie prze­szka­dza­ły Wayne’owi Coyne’owi, lide­ro­wi The Flaming Lips, w tzw. mie­rze­niu się z legendą.

The Flaming Lips – The Terror

Frontman The Flaming Lips Wayne Coyne to wyro­śnię­ty dzie­ciak, 52 lata. Zespół ma lat 30, nagrał 13. pły­tę. Jakiś czas temu Wayne wydał swą muzy­kę na USB, któ­re umie­ścił w gumi­sio­wej czasz­ce natu­ral­nej wiel­ko­ści (takiej do jedze­nia). Nakład 500 sztuk.