Menu Zamknij

Tag: Black Cricket

Iron And Wine – Archive Series Volume No. 1

Jego regu­lar­ne pły­ty sta­ły się już tak gład­kie i prze­bo­jo­we, że ten krok zda­wał się nie­unik­nio­ny. Iron And Wine stał się bie­gły w nagry­wa­niu kapią­cych muzycz­nym zło­tem aran­ża­cji ład­nych melo­dii, pisał coraz bar­dziej zdy­stan­so­wa­ne tek­sty, zaczął wyda­wać albu­my z przy­zwy­cza­je­nia, zgo­ła... niepotrzebne.