Menu Zamknij

Tag: Bożena Aksamit

O pracy

Piątek. Odpoczywam w domu po pra­cy, słu­cham zeszło­rocz­nej pły­ty Wilhelma Brasa, pięk­nie brzmi i pięk­nie wyglą­da, prze­glą­dam arty­ku­ły, na któ­re nie było cza­su w cią­gu dnia. Myślę o pisa­niu, o pra­cy i o reporterce.