Menu Zamknij

Tag: Bruno Schulz

Bruno Schulz – Imperium

Zima w Łodzi w tym roku wyjąt­ko­wo ponu­ra. Mało kto pisze tak przy­gnę­bia­ją­ce tek­sty jak Karol Stolarek, woka­li­sta ter­ce­tu Bruno Schulz, a muzy­ka gru­py też do weso­łych nie nale­ży. To już pią­ty album Bruno Schulza i dru­gi z pro­du­cen­tem Pawłem Cieślakiem.