Menu Zamknij

Tag: Buslav

Buslav – Buslav

Polski debiut. We wkład­ce do pły­ty zna­czek pocz­to­wy z Nowego Jorku – bo Buslav tym albu­mem zaczy­na nowe życie. W pierw­szym był sak­so­fo­ni­stą, grał m.in. w jaz­zo­wym zespo­le ame­ry­kań­skiej woka­list­ki Cheryl Pepsii Riley, w pol­skich gru­pach Retro Funk, TGD czy Goryl.