Menu Zamknij

Tag: Captured Tracks

Diiv – Is The Is Are

Lider zespo­łu Zachary Cole Smith już od wyda­nia debiu­tanc­kiej pły­ty „Oshin” mówił o Diiv jako o następ­cach Nirvany, a o dru­giej pły­cie jako o wiel­kiej rze­czy: „Muszę pozo­stać przy życiu przy­naj­mniej do momen­tu, gdy album będzie skończony”.

Mac DeMarco – Another One

Rok po dobrze przy­ję­tej pły­cie „Salad Days” Mac DeMarco nagrał osiem nowych utwo­rów. Kanadyjczyk-nowo­jor­czyk nale­ży do mło­dych nadziei pio­sen­ko­pi­sar­stwa, ma nie­speł­na 25 lat, dużo instru­men­tów i spo­ry talent do ukła­da­nia dobrych melo­dii, któ­re sam nagry­wa i produkuje.