Menu Zamknij

Tag: Crunchy Human Children

Tania O – Tania O

Piosenki, naj­mil­si. Warszawski kwar­tet wcze­śniej zna­ny jako Tania Odzież w trzy dni nagrał pły­tę, co się zowie. Poszczególny numer mie­wa trzy minu­ty. Słowa o dziew­czy­nie i chło­pa­ku, o impre­zach i alko­ho­lu, a w refre­nie oczy­wi­ście chór­ki z nie­uchron­nym, wra­ca­ją­cym w róż­nych momen­tach pły­ty łuu-łuu.