Menu Zamknij

Tag: Daft Punk

Daft Punk – Random Access Memories

Dwaj Francuzi oku­ta­ni w gustow­ne heł­my robo­tów skła­da­ją hołd retro elek­tro­ni­ce, zara­zem patrząc w przy­szłość muzy­ki – nie godzą się na to, by auto­ma­ty nie tyl­ko ukła­da­ły radio­we play­li­sty, ale też na zawo­ła­nie two­rzy­ły pio­sen­ki takie, jakich ludzie będą aku­rat potrze­bo­wać. Zniekształcają ludz­ki głos z wiel­ką czułością.