Menu Zamknij

Tag: Dälek

Dälek – Asphalt For Eden

Nastał czas cudow­nych rape­rów – roz­śpie­wa­nych jak aniel­skie chó­ry, a muzycz­nie ponu­rych jak Kłapouchy. To przy­pa­dek The Young Fathers, moich fawo­ry­tów, czy nie­któ­rych gri­me­’ow­ców (ten styl znów rośnie w siłę). Jednak Dälek był cięż­ki, ponu­ry, nawet indu­strial­ny przed nimi wszystkimi.