Menu Zamknij

Tag: Dania

Liima – ii

Gra pozo­rów: „ii” jest pierw­szą pły­tą, a debiu­tan­ta­mi – sta­rzy zna­jo­mi. Do nowe­go zespo­łu fiń­ski per­ku­si­sta Tatu Rönkkö zapro­sił bowiem trzech muzy­ków duń­skiej gru­py Efterklang. Piosenki zawar­te na „ii” opra­co­wa­li pod­czas mie­sięcz­nych poby­tów („rezy­den­cji”) w Finlandii, Berlinie, Stambule i na Maderze.

The Raveonettes – Pe’ahi

O tym, że ta pły­ta wycho­dzi, świat dowie­dział się w dniu pre­mie­ry – we wto­rek. Siódmy album duń­skie­go duetu The Raveonettes to szyb­ka akcja. Zarówno Sune Rose Wagner (chło­pak), jak i Sharin Foo (dziew­czy­na) miesz­ka­ją w Kalifornii, posta­wi­li więc na surfing.