Menu Zamknij

Tag: Daniel Drumz

Daniel Drumz – Untold Stories

Jeszcze jeden póź­ny, prze­my­śla­ny debiut albu­mo­wy. Pochodzący ze Stalowej Woli, a dzia­ła­ją­cy w Krakowie Daniel Drumz (wła­ści­wie Daniel Szlajnda) wciąż ma moc­ne wię­zi ze sce­ną hipho­po­wą, jed­nak w ostat­nich latach w jego gra­niu mniej jest fun­ku i soulu, a wię­cej wysma­ko­wa­nej elektroniki.