Menu Zamknij

Tag: Eye For An Eye

Eye For An Eye – Krawędź

O rety, jaka mia­zga. Eye For An Eye gra­ją już 15 lat. Dawno nie sły­sza­łem tak dobre­go punk roc­ka, pra­wie hard core­’u. Zespoły gra­ją­ce cięż­ko (jak Luxtorpeda) są nam potrzeb­ne, zawsze są waż­ne, ale rzad­ko bar­dzo dobre. A porząd­ne tek­sty to w Polsce ewe­ne­ment na mia­rę pił­ka­rza, któ­ry nie kopie się w czoło.