Menu Zamknij

Tag: False Idols

Tricky – Skilled Mechanics

Tricky pre­zen­tu­je swój nowy ber­liń­ski zespół. Grają m.in. wete­ran sce­ny bri­stol­skiej DJ Milo, kole­ga jesz­cze z lat 80., oraz per­ku­si­sta i woka­li­sta Luke Harris. Śpiewają też Oh Land i naj­lep­sza z ostat­nich współ­pra­cow­nic Francesca Belmonte.

Tricky – Adrian Thaws

Czy Tricky jest Adrianem Thawsem, czy też pło­nie? Odkąd wie­le lat temu opu­ścił Massive Attack, nagrał wie­le płyt nie­złych, spo­ro mar­nych i dwie dosko­na­łe, ale te wyszły jesz­cze w latach 90. Rok temu arty­sta z Bristolu albu­mem „False Idols” wró­cił do „swo­ich” brzmień, nie dał zła­pać się na żad­nym błę­dzie, a dodat­ko­wo nagrał praw­dzi­we przeboje.