Menu Zamknij

Tag: Fismoll

Oly. – Home

Intrygujący debiut 20-lat­ki z Nałęczowa. Aleksandra Komsta, czy­li Oly., śpie­wa po angiel­sku, gra na uku­le­le i kalim­bie. Mimo mło­de­go wie­ku nagra­ła pły­tę o doj­rza­łym brzmie­niu, sto­no­wa­ną i nastro­jo­wą, ale nie nud­ną. Pomogli wete­ra­ni pol­skiej sce­ny, na cze­le z Robertem Amirianem, sze­fem wytwór­ni Nextpop.