Menu Zamknij

Tag: For Tune

Rafał Gorzycki Trio – Playing

Nowa pły­ta 42-let­nie­go per­ku­si­sty z Bydgoszczy Rafała Gorzyckiego, współ­twór­cy m.in. Sing Sing Penelope i Ecstasy Project. W skła­dzie są gita­rzy­sta Marek Malinowski oraz basi­sta Wojciech Woźniak, Gorzycki gra tak­że na kla­wi­szach, a nowy zespół z zało­że­nia miał być kameralny.