Menu Zamknij

Tag: Fox

Fox – Fox

Michał „Fox” Król odpo­wia­da za muzycz­ną opra­wę wynu­rzeń Marii Peszek z albu­mu „Jezus Maria Peszek”. Doskonale dopa­so­wał się do tem­pe­ra­men­tu woka­list­ki i umiał wyeks­po­no­wać naj­lep­sze w jej karie­rze teksty.