Menu Zamknij

Tag: Galus

Galus – Flowers Eat Animals

Kilka lat temu Galus, czy­li Rafał Gałaszewski, bły­snął albu­mem „Futura”. Utwory z tej pły­ty były buja­ją­ce, zre­lak­so­wa­ne, zda­rzał się w nich solid­ny gro­ove, ale nie dało się ich spro­wa­dzić do hipho­po­wej, jaz­zo­wej ani elek­tro­nicz­nej maniery.