Menu Zamknij

Tag: Hidden World

Hidden World – Singles

Tylko sześć pio­se­nek, ale same dobre. Każdą war­szaw­ski zespół wydał wcze­śniej na winy­lo­wych sin­glach – teraz pierw­szy raz na kom­pak­cie. Zespół pocho­dzi z Puław i ostat­nio był w tra­sie kon­cer­to­wej z The Stubs, któ­rzy wyda­ją się rów­nie dobrym punk­tem odnie­sie­nia jak The Black Tapes. Hidden World gra melo­dyj­ne­go rock and rol­la z hardcore’em w tle.