Menu Zamknij

Tag: Hokei

Hokei – Don’t Go

Chodzi o hokei bez „j” w kształ­cie kija – ozna­cza­ją­cy „japoń­ską sztu­kę wal­ki, szko­łę zapa­mię­ty­wa­nia i powta­rza­nia. Tego, co było – w to, co jest”. Tak opi­su­ją to sami muzy­cy. Założycielem zespo­łu jest gita­rzy­sta Piotr Bukowski.