Menu Zamknij

Tag: Holly Blue

Holly Blue – First Flight

Nieduża fir­ma wyda­ła pły­tę, któ­ra bez­wstyd­nie celu­je w maso­wą popu­lar­ność. Czarująca 18-lat­ka Sonia Kopeć ze wspar­ciem mul­tiin­stru­men­ta­li­sty Emila Blanta i innych muzy­ków przy­go­to­wa­ła album pełen popo­wych pio­se­nek. To rzecz uszy­ta na mia­rę radiową.