Menu Zamknij

Tag: Julia Holter

Julia Holter – In The Same Room

Nowa pły­ta Julii Holter zawie­ra sta­re utwo­ry w nowych wer­sjach. „In The Same Room” opie­ra się na reper­tu­arze z rewe­la­cyj­nej ostat­niej pły­ty „Have You In My Wilderness”. Szkoda, że na pre­mie­ro­we pio­sen­ki Holter trze­ba jesz­cze zacze­kać, ale dobre i to.