Menu Zamknij

Tag: K7

Dave I.D. – Response

Niesłychane przy­go­dy czło­wie­ka orkie­stry. „Response” jest debiu­tanc­ką pły­tą lon­dyń­skie­go didże­ja, któ­ry w dodat­ku śpie­wa – tro­chę jak wcze­sny Mike Patton, a tro­chę jak Corey Glover z Living Colour, więc napraw­dę bez obciachu.