Menu Zamknij

Tag: Kapital

Kapital – Chaos To Chaos

Rok po pły­to­wym debiu­cie duet Rafał Iwański – Kuba Ziołek (gra­ją­cych razem w Innercity Ensemble i Alameda 5) zaczy­na album od mot­ta z Lema, któ­ry opi­sy­wał „Kap-Eh-Thaal”, bóstwo „ostat­niej z pre­cha­otyc­kich reli­gii”, w któ­rej „pier­wia­stek meta­fi­zycz­ny wcie­lił się nie­ja­ko w świat mate­rial­ny, ziemski”.