Menu Zamknij

Tag: Księżyc

Księżyc – Rabbit Eclipse

Tajemniczy Księżyc w latach 90. wydał epkę „Nów”, pły­tę „Księżyc” i znik­nął. Nie zaszedł – lata­mi rósł kult gru­py, któ­ra stwo­rzy­ła wła­sny ducho­wo-muzycz­ny świat z ukra­iń­skim w sty­lu śpie­wem dwóch woka­li­stek, par­tia­mi liry kor­bo­wej, klar­ne­tu, akor­de­onu czy for­te­pia­nu. Etykietki neo folk, awan­gar­da nie tra­fia­ły w sedno.