Menu Zamknij

Tag: Limboski

Limboski – Verba Volant

Wytwórnia zało­żo­na przez lide­ra reg­gae-roc­ko­wej gru­py Paprika Korps śmia­ło roz­sze­rza swo­ją dzia­łal­ność. Dziś koja­rzy się tyleż z muzy­ką jamaj­ską, ile z fol­ko­wą (R.U.T.A., Makaruk) czy roc­kiem (Magnificent Muttley, Świetliki). Limboski to z kolei krąg blu­esa wypusz­cza­ją­ce­go się w stro­nę poetyc­kiej bal­la­dy (sły­chać to choć­by w „Jezus był słaby”).