Menu Zamknij

Tag: Little White Lies

Little White Lies – Days Of Chaos

Miała być seria prze­bo­jo­wych strza­łów, a jest coś wię­cej. Little White Lies, obec­nie trój­ca, zaczy­na­li jako duet wokal­no-gita­ro­wy. Dziś para zało­ży­cie­li – Kasia i Zbyszek – jest mał­żeń­stwem, a tytuł pły­ty odno­si się do ich „rela­cji w okre­sie poprze­dza­ją­cym nagry­wa­nie albu­mu”. Jakakolwiek była, dobrze przy­słu­ży­ła się jako­ści „Days Of Chaos”.