Menu Zamknij

Tag: Lou Rocked Boys

Sango – Zmiana wibracji Ziemi

Zespół zna­ne­go z R.U.T.-y Kamila Rogińskiego gra muzy­kę nie­wie­le mają­cą wspól­ne­go z pun­kiem. Trochę Reicha, tro­chę fol­ku, śpie­wa­nie w espe­ran­to i uży­cie instru­men­tów z całe­go świa­ta ma słu­żyć odna­le­zie­niu brzmie­nia, jakie wyra­zi nas wszyst­kich – Ziemian.