Menu Zamknij

Tag: LXMP

LXMP – Żony w pracy

Ta pły­ta bez­sprzecz­nie jest wiel­ka i świet­na. Oby nie pozo­sta­ła rze­czą tyl­ko dla kone­se­rów. Gdyby nawet wysy­pać na stół wór porów­nań, to i tak niko­go nie zbli­ży to do sed­na brzmie­nia LXMP. „Żony w pra­cy” to muzy­ka, jakiej nie bywa.