Menu Zamknij

Tag: M8N

M8N – The ULSSS

Miron Grzegorkiewicz – kole­ga Mateusza Franczaka z wymie­nio­nych trzech zespo­łów – pły­tę pod pseu­do­ni­mem M8N wyda­wał stop­nio­wo przez dużą część zeszłe­go roku, w tem­pie jed­nej pio­sen­ki na miesiąc.