Menu Zamknij

Tag: Maja Kleszcz

Maja Kleszcz & IncarNations – Odeon

Dawna woka­list­ka Kapeli ze Wsi Warszawa pra­cu­je z Wojciechem Krzakiem. Tamten świa­to­wej kla­sy zespół opu­ści­li razem po pły­cie „Infinity”. Kapela wyda­ła ostat­nio „Nord”, pozo­sta­jąc w krę­gu muzy­ki etnicz­nej, a Incarnations na swo­jej dru­giej... zro­bi­ło piosenki.