Menu Zamknij

Tag: Makaruk

Makaruk – Kino mocne

Utalentowany muzyk i pro­du­cent Dariusz Makaruk prze­no­si pio­sen­ki z pol­skich fil­mów z lat 30. w XXI wiek. Można by powie­dzieć, że pły­nie na fali popu­lar­no­ści seria­lu „Bodo”, gdy­by nie to, że wer­sje z „Kina moc­ne­go” są odważ­ne, jazzująco-elektroniczne.