Menu Zamknij

Tag: Małe Instrumenty

Małe Instrumenty – Walce w walce

Grupa wro­cław­skich kolek­cjo­ne­rów małych i nie­ty­po­wych instru­men­tów oraz budow­ni­czych tako­wych liczy na tej pły­cie sześć osób (plus goście). O co wal­czą na „Walcach w wal­ce”? O to, żeby nie być błęd­nie koja­rzo­ny­mi z muzy­ką dla dzie­ci i z wido­wi­skiem. Nawet jeśli świet­nie się ich oglą­da, to są muzy­ka­mi, kom­po­zy­to­ra­mi – do słuchania.