Menu Zamknij

Tag: Małe Miasta

Holak – The Introvert

Ten Typ Mes, Taco Hemingway ­- i Holak – nie trak­tu­ją hip-hopu zbyt orto­dok­syj­nie. „The Introvert” zaczy­na się od powta­rza­ne­go do obłę­du zda­nia: „Ej, co to za typ?”. Typ nazy­wa się Holak i pyta, ile ważysz, aby wie­dzieć, o czym marzysz.

Małe Miasta – MM

W 2014 r. rzą­dził „dziw­ny rap”: Run The Jewels, clip­ping., zdo­byw­cy angiel­skiej Mercury Prize – Young Fathers, a hitem koń­ca roku był powrót D’Angelo. Własnego spo­so­bu na połą­cze­nie hip-hopu z r’n’b i elek­tro­ni­ką szu­ka też duet Małe Miasta, któ­ry debiut wyprze­dał się przed premierą.