Menu Zamknij

Tag: Massive Attack

Tricky – False Idols

Gdy razem z Massive Attack wszedł na sce­nę na prze­ło­mie lat 80. i 90., był obja­wie­niem. Stworzyli razem kanon trip-hopu, zna­kiem fir­mo­wym Tricky’ego była niska, powol­na melo­re­cy­ta­cja, mrocz­na i tłu­sta elek­tro­ni­ka. Szybko porzu­cił rodzi­my zespół, któ­ry z każ­dym albu­mem jest coraz słab­szy, i zaczął solo­wą karierę.

Karolina Kozak – Homemade

Artystka pięć lat temu bły­snę­ła bar­dzo dobrym albu­mem „Tak zwy­czaj­ny dzień”. Zarówno muzycz­na zawar­tość, jak i wize­ru­nek Karoliny Kozak z tam­te­go okre­su czy­ni­ły z niej „dziew­czy­nę z sąsiedz­twa”, sym­pa­tycz­ną i bystrą, natu­ral­ną, nawet eko, i bez­po­śred­nią, ciepłą.