Menu Zamknij

Tag: Michał Goran Miegoń

The Bubble Chamber – Sound_A

Trójmiejski The Bubble Chamber dzia­ła od 2011 roku. Gdzieś w tam­tym cza­sie w komer­cyj­nym roz­kwi­cie była muzy­ka dub­ste­po­wa, do któ­rej licz­ne nawią­za­nia przy­no­si debiu­tanc­ka pły­ta „Sound_A”. Bywa, że zespół się­ga głę­biej – do dru­m’n’bas­su kró­lu­ją­ce­go w latach 90.